Print Thứ Năm, 20/02/2020 13:22 Gốc

Sáng 20/2, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong năm 2019, các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động tuyên truyền phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân tiếp cận và sử dụng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận, huyện tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Kết quả công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác; tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Người dân mạnh dạn tham gia vào việc giám sát quản lý Nhà nước ở địa phương, đấu tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức có tiến bộ trong quản lý, điều hành, lấy pháp luật làm cơ sở, chuẩn mực trong việc điều hành, giải quyết công việc. Nhờ làm tốt công tác PBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân đặc biệt là dân cư sinh sống ở khu vực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố nên đã giảm nhiều việc khiếu nại tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu lấy ý kiến tham gia, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, góp phần tạo sự chuyến biến và hiệu quả rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Theo Kế hoạch số 24/KH-HĐPBGDPL ngày 3/2/2020 về nội dung hoạt động của Hội đồng năm 2020 tập trung một số nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các phiên họp Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng. Tham mưu, tư vấn giúp UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.

Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL.

Tại cuộc họp, đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã công bố Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc kiện toàn Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố nhấn mạnh: năm 2019, kinh tế – xã hội thành phố đạt được kết quả đáng ghi nhận, trong đó có sự đóng góp của Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các thành viên Hội đồng bám sát chương trình công tác, chương trình hành động, ứng dụng công nghệ thông tin; năng động, sáng tạo phối hợp tuyên truyền PBGDPL linh hoạt, hiệu quả. Các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể chủ động đổi mới, tăng cường hơn nữa hình thức tuyên truyền PBGDPL; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng để hoạt động tuyên truyền PBGDPL đồng bộ, hiệu quả. Cơ quan Thường trực của Hội đồng – Sở Tư pháp tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp kiện toàn Hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên của Hội đồng; rà soát, bổ sung Kế hoạch và Chương trình hành động năm 2020 của Hội đồng.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác