Print Thứ Sáu, 23/07/2021 10:30 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị từng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm Chương trình phối hợp, chủ động phối kết hợp để cung cấp thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, những vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm.

Chiều 22/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng-HĐND-UBND-Tòa án nhân dân-Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Bá Cường, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Phạm Đức Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tạo sự thống nhất cao, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao công tác, chương trình phối hợp giữa các cơ quan trong tham mưu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chia sẻ mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra là rất cao, cụ thể là đến năm 2025, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế… , Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng, các cấp, ngành cần cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án lớn trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề mới đặt ra, tác động nhiều mặt đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đòi hỏi phải được giải đáp và giải quyết ngay. Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội là thực sự cần thiết.

Để triển khai hiệu quả chương trình phối hợp, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị 5 cơ quan cần tạo sự thống nhất cao, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc Quy chế; xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp cụ thể, đặc biệt trong quá trình triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm và một số lĩnh vực như: phòng, chống tham nhũng; bảo vệ môi trường; truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp, nhạy cảm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đề nghị từng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm chương trình phối hợp, chủ động phối kết hợp để cung cấp thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, những vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm; cùng với đó là tuyên truyền, khích lệ những tấm gương, người tốt việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện…

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy quyết định phương án thông tin, tuyên truyền những vấn đề xảy ra trên địa bàn thành phố; thường xuyên phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các cơ quan, đơn vị.

Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng

Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Đồng thời, tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo Thành ủy và HĐND thành phố cùng với các cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng… Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào sự chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết sách của thành phố và các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị ký kết.

Tập trung tham mưu Thành ủy, các cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm quốc gia, thành phố, địa phương có ảnh hướng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia…

Cùng với đó, trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế-xã hội./.

Tin, ảnh: Trọng Đại

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động cung cấp thông tin để giải quyết tốt các vấn đề dư luận quan tâm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác