Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:48

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc vận động, thuyết phục, đối thoại giữa Ban cưỡng chế thu hồi đất được thành lập theo Quyết định số 2586/QĐ-CT của UBND huyện Thủy Nguyên với 31 hộ dân thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng (Dự án VSIP) tại các xã An Lư, Trung Hà, Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên) chiều 30-8.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án VSIP được triển khai từ năm 2009, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Đại diện chính quyền huyện, xã; các phòng, ban chức năng huyện, Ban cưỡng chế… nhiều lần tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại, nhưng các hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường. Tại cuộc họp chiều 30-8, có hơn 10 ý kiến của các hộ với gần 20 nội dung chung quanh các vấn đề: giao đất có thu tiền sử dụng đất; xem xét đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc; hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm…

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, UBND xã An Lư trả lời từng ý kiến, nội dung trên cơ sở cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật cũng như cơ chế hỗ trợ riêng của thành phố đối với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư dự án VSIP (Công ty TNHH VSIP Hải Phòng) cam kết hỗ trợ 15-20 triệu đồng/hộ sớm tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, đề nghị các hộ cam kết tự nguyện bàn giao mặt bằng, nhận hỗ trợ của chủ đầu tư đăng ký tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 3 hộ còn lại trong số 11 hộ thuộc diện được giao đất có thu tiền sử dụng đất đến đăng ký tại Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện trong thời gian từ ngày 3 đến 5-9. Sau ngày 5-9, huyện sẽ ra thông báo cưỡng chế thu hồi đất tới từng hộ dân, đồng thời báo cáo UBND thành phố xem xét, lên phương án cưỡng chế. Chính quyền các xã An Lư, Trung Hà và Thủy Triều tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ sớm tự nguyện bàn giao mặt bằng…

 Báo Hải Phòng 31/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ đầu tư Dự án VSIP cam kết hỗ trợ 15-20 triệu đồng/hộ sớm tự nguyện bàn giao mặt bằng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác