Print Thứ Sáu, 11/11/2022 14:50 Gốc

Từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Giao thu ngân sách hơn 1,62 triệu tỉ đồng

Tiếp tục kỳ họp thứ 4, chiều 11.11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội gồm 5 Điều, 4 Phụ lục.

Quốc hội chốt tăng lương cơ sở từ 1.7.2023. Ảnh: PV.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy có 451 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 90,56 %. Như vậy Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỉ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỉ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 là 455.500 tỉ đồng, tương đương 4,42% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 430.500 tỉ đồng và bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỉ đồng.

Về các vấn đề bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Theo Nghị quyết, Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tương ứng 1.707,58 tỉ đồng từ nguồn thu từ Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí đang theo dõi tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Cùng với đó là bổ sung 7.265 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông Vận tải từ nguồn ngân sách trung ương chưa phân bổ.

Ngoài ra là bổ sung 31.392 tỉ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời tăng tương ứng bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 để bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho 5 dự án, gồm: 1 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư và 4 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư…

Quốc hội cũng đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023…

Chốt tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

Về thực hiện chính sách tiền lương, Nghị quyết thông qua việc chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Trong khi đó, Quốc hội chốt từ 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Toàn cảnh phiên họp.

Ngoài ra, từ 1.1.2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Trong Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ Tập trung điều hành chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch xuyên biên giới,… bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Nhóm PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chốt thời điểm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1.7.2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác