Print Thứ Hai, 28/02/2022 16:27 Gốc

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, phối hợp có hiệu quả trong các cơ quan quản lý, chống thất thu thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 1122/UBND-TC3, ngày 23/02/2022 đề nghị các Sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Cục thuế thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết để kê khai trung thực, đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các hành vi ghi giá trị cho thuê, mua bán, chuyển nhượng trong hợp đồng thấp hơn giá thực tế thanh toán là hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý vi phạm về hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, phát hiện các hành vi gian lận, khai sai giá trị thực tế tài sản để trốn thuế để xử lý theo quy định; chuyển hồ sơ đến cơ quan công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế lớn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đất đai, bất động sản, văn phòng đăng ký đất đai, chính quyền địa phương nơi sở tại kiểm tra, xác minh các hợp đồng có dấu hiệu rủi ro về thuế, không ghi nhận, không phù hợp về hồ sơ, giá trị tài sản giao dịch để xử lý; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Sở Tư pháp yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước liên quan hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm kê khai trên hợp đồng công chứng, chứng thực đúng giá thực tế mua bán, chuyển nhượng làm căn cứ tính thuế. Các hành vi kê khai giá trị trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng hang tháng lập danh sách các tổ chức, cá nhân có hợp đồng mua bán, cho thuê nhà, xưởng, mặt bằng, khách sạn… giá trị giao dịch gửi Cục Thuế để rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế.

Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ cung cấp thông tin cho Cục Thuế thành phố về việc chuyển nhượng dự án bất động sản, việc đưa bất động sản vào kinh doanh nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… để kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, chuyển nhượng, cho thuê nhà đất, bất động sản, yêu cầu kê khai thông tin, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp chứng minh giá trị thực tế thanh toán chuyển nhượng, cho thuê nhà đất, bất động sản. Trường hợp thông tin địa chính, hồ sơ thiếu đầy đủ, không phù hợp thì báo cáo cơ quan cấp trên chỉ đạo kiểm tra, làm rõ để xử lý.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn Thành phố theo Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở. Phối hợp với UBND các quận, huyện nơi có dự án và cơ quan Tài nguyên Môi trường kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư, điều kiện chuyển nhượng, kiểm tra hướng dẫn xác lập hồ sơ chuyển nhượng, giao dịch, cho thuê, thuê lại bất động sản tại các dự án theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin thị trường bất động động sản trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh quy định về giá nhà, đất, công trình xây dựng phù hợp với biến động thực tế, chống thất thu ngân sách.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi, nắm sát hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, thông tin giá giao dịch về nhà, đất, bất động sản phát sinh trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường trong quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cấp, ngành.

Tài liệu chi tiết: Văn bản số 1122/UBND-TC3

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác