Print Chủ Nhật, 03/03/2019 09:34

Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tính đến hết tháng 1 đạt 113.104 tỷ đồng, tăng 12,53% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, cơ cấu dư nợ theo loại tiền, cho vay bằng VND đạt 106.580 tỷ đồng, tăng 15,53% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 94,23%. Cho vay ngoại tệ (quy VND) ước đạt 6.524 tỷ đồng, giảm 20,96% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 5,77%.

Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay, cho vay ngắn hạn đạt 50.247 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,33%, tăng 11,21%; Cho vay trung, dài hạn đạt 62.857 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,57%, tăng 13,62% so với cùng kỳ năm 2018.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng 55,57%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác