Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:48

Nhằm gia tăng lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế, triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của thành phố, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động cho vay.

Tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố ước đạt 111.183 tỷ đồng. Trong đó cho vay ngắn hạn đạt 49.816 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,81% và tăng 19,03% Cho vay trung, dài hạn đạt 61.367 tỷ đồng, chiếm 55,19%, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2017.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 11/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng 55,19%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác