Print Thứ Năm, 13/06/2024 15:35 Gốc

Chợ tạm Tam Bạc dự kiến khai trương cuối tháng 6/2024.

Phạm Huy, Thiên Long

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chợ tạm Tam Bạc dự kiến khai trương cuối tháng 6/2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác