Print Thứ Bảy, 25/09/2021 17:19 Gốc

Hiện nay có nhiều người từ các tỉnh, thành phố trong nước về thành phố Hải Phòng thuộc diện cách ly y tế tại nhà. Để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/9/2021, UBND thành phố ban hành văn bản số 6914/UBND-VX chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải lựa chọn 01 hãng taxi đủ điều kiện thực hiện đưa người từ các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố về cách ly y tế tại nhà.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, cùng Sở Giao thông vận tải kiểm tra điều kiện, hướng dẫn, tập huấn cho hãng taxi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi vận chuyển người vào thành phố về cách ly tại nhà theo quy định. Chủ trì cùng Công an thành phố hướng dẫn các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố thống nhất các thủ tục vào thành phố đối với người vào thành phố.

3. Giao Công an thành phố chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố hướng dẫn người dân chỉ di chuyển bằng các xe taxi đủ điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 về cách ly y tế tại nhà. Thực hiện từ ngày 28/9/2021.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 6914/UBND-VX.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cho phép người dân di chuyển bằng taxi từ chốt kiểm soát dịch COVID-19 thành phố về cách ly y tế tại nhà
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác