Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:26

Triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018- 2020.

Ảnh minh họa

Kế hoạch đưa ra mục tiêu thực hiện chỉnh trang, sắp xếp cột ăngten cồng kềnh loại A2a hiện trạng sang cột ăngten không cồng kềnh loại A1 theo lộ trình quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cụ thể, thực hiện chỉnh trang, chuyển đồi cột ăngten BTS cồng kềnh loại A2a hiện trạng sang cột ăngten không cồng kềnh loại A1 tại 179 khu vực, tuyến đường, phố trên toàn địa bàn thành phố theo lộ trình:  dự kiến đến hết năm 2018 sẽ thực hiện chỉnh trang, chuyển đổi cột ăng ten trạm BTS loại A2a sang loại A1 tại 46 khu vực, tuyến đường, phố thuộc địa bàn 6 quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, Kiến An và Đồ Sơn. Đến hết năm 2019, thực hiện chuyển đổi cột ăng ten tại 62 khu vực, tuyến đường phố thuộc địa bàn 11 quận, huyện và đến hết năm 2020 thực hiện chuyển đổi cột ăng ten tại 71 tuyến đường, phố thuộc địa bàn 12 quận, huyện.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện, giải thích vấn đề lo ngại của người dân về ảnh hưởng của sóng điện từ trạm BTS đến sức khỏe con người. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp có hạ tầng trạm BTS xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang, sắp sếp cột ăngten trạm BTS; phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra, giám sát việc chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm BTS của doanh nghiệp; xử lý các doanh nghiệp không thực hiện chỉnh trang, sắp xếp lại cột ăng ten trạm BTS theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố yêu câu việc chỉnh trang, sắp xếp cột ăngten trạm BTS tuyệt đối không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng thông tin liên lạc của người dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phải xác định rõ nội dung, thời gian và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đàm Thơm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác