Print Thứ Tư, 14/06/2023 17:10 Gốc

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và doanh nghiệp sinh sống, hoạt động trong khu vực; tăng độ an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc; đáp ứng các yêu cầu về quản lý mĩ quan đô thị; đồng thời gắn kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông với các hoạt động chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị công cộng của huyện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, UBND huyện Kiến Thụy đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện năm 2023.

Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung chính gồm: Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông (Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND thành phố về việc chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023; các văn bản chỉ đạo của thành phố về chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông; tuyên truyền Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện năm 2023); Xử lý các sự cố về hệ thống mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện.

Việc chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Kiến Thụy gắn với các hoạt động chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị công cộng của huyện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả (Ảnh minh họa).

 

Kế hoạch cũng tập trung khảo sát, đánh giá hiện trạng việc treo cáp viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ trên địa bàn huyện; đề xuất các tuyến đường, tuyến ngõ thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa năm 2024.

Trong đó chú trọng khảo sát hiện trạng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ; rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường giao thông đã và đang thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa; các dự án/công trình hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường, công trình giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương/dự án chưa triển khai hoặc dự kiến thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

Đối với nội dung chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông các ngõ, xóm, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn: Thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến ngõ, xóm, tổ dân phố có cáp viễn thông treo chùng, võng, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn, hỏa hoạn và mất mỹ quan trên địa bàn các xã, thị trấn trong kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông do UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành và theo phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân…

Thời hoàn thành công tác chỉnh trang cáp ngoại vi viễn thông: Trước ngày 30/11/2023.

UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chức năng huyện cùng UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

LIÊM ĐOÀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Kiến Thụy năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác