Print Thứ Năm, 12/11/2020 19:22 Gốc

Vào chiều nay (12.11), Quốc hội “chốt” chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021. Vậy bảng lương chính thức cán bộ, công chức năm 2021 sẽ thế nào?

Theo lộ trình từ những năm trước, 1.7.2020 là thời điểm tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức. Thậm chí, tại Nghị quyết 86, Quốc hội cũng đã “chốt” tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chiều nay Quốc hội thông qua Nghị quyết, trong năm 2020 cũng sẽ không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhằm tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Khi đó, những chính sách cải cách tiền lương sau đây sẽ bị hoãn đến 1.7.2022:

Xây dựng 5 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm;

Bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương;

Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương…

Bảng lương của cán bộ, công chức năm 2021 chính thức. Nguồn: Luatvietnam

Bởi lương cán bộ, công chức trong năm 2021 không có gì thay đổi nên mức lương của đối tượng này vẫn sẽ tính theo công thức dưới đây thay vì trả lương theo số tiền cụ thể như tinh thần của Nghị quyết 27:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Trong đó: Mức lương cơ sở 2021 như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

MINH HƯƠNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chính thức: Bảng lương cán bộ, công chức năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác