Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:29

Tết này, các gia đình chính sách, hộ nghèo rất vui mừng, phấn khởi vì sự quan tâm thiết thực của thành phố. Tổng kinh phí tặng quà tới hơn 167 tỷ đồng.Theo đó, gia đình chính sách, người có công được nhận quà tặng trị giá 3.000.000 đồng/người. Trong đó quà bằng tiền mặt là 2.800.000 đồng/người kèm thiếp chúc Tết của thành phố và quà hiện vật trị giá 200.000 đồng.Hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được nhận quà tặng trị giá lần lượt là 800.000 đồng/hộ và 600.000 đồng/hộ.

Đây là mức quà tặng dịp Tết lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố. Như vậy, chỉ trong 3 năm qua, mức quà tặng đối tượng chính sách- xã hội liên tục tăng, từ 1,2 đến 1,5 rồi 2 triệu, 2,45 triệu đồng và năm nay là 3 triệu đồng. Niềm vui này có được từ kết quả phát triển kinh tế tăng nhanh trong thời gian qua, mà mọi người dân, trong đó có gia đình chính sách, hộ nghèo được thụ hưởng. Đây là việc làm thiết thực từ quan điểm chỉ đạo có nhiều đổi mới của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhiều lần khẳng định: “Chính sách tri ân cần được ưu tiên đi trước một bước so với điều kiện và tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, khẳng định rõ hơn truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và bản chất ưu việt của chế độ ta”. Thực tế, tuy tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhưng nguồn ngân sách thành phố chưa dồi dào, còn nhiều dự án, công trình, nhiều việc lớn cần kinh phí. Mặc dù vậy, thành phố vẫn ưu tiên thực hiện chính sách tri ân. Bởi theo đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, trong 2 năm qua, việc thực hiện chính sách với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công hơn những năm trước. Nhưng thực tế chính sách vẫn chậm thay đổi. Trong khi, đó số lượng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công ngày càng giảm do tuổi tác, sức khỏe. Tại Hải Phòng, trong 2 năm qua, các đối tượng chính sách giảm gần 3000 người. Đến nay, số lượng thương binh, bệnh binh, người có công trong hai cuộc kháng chiến chỉ còn 41% so với thời kỳ đầu. Vì thế, chính sách tri ân đi trước có ý nghĩa lớn, để các gia đình sớm được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế- xã hội của thành phố và đất nước, thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, lòng biết ơn của những người đang sống đối với những người đã hy sinh xương máu vì hòa bình, độc lập tự do của đất nước.

Từ quan điểm đúng đắn và nghĩa tình đó mà trong những năm qua, việc thực hiện chính sách với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ được thành phố quan tâm nhiều hơn, thiết thực hơn. Ngoài hỗ trợ của  Trung ương, năm 2017, Hải Phòng bố trí từ nguồn ngân sách địa phương 467 tỷ đồng để hỗ trợ và tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công nhân dịp các ngày lễ, Tết; chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo.  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm mạnh, chỉ còn 2,09%. Thành phố phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo. Không những thế, Hải Phòng đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thông qua các chương trình đào tạo, phát triển chỗ làm việc mới, qua phúc lợi công cộng, các chương trình hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn; chỉnh trang đô thị; xây dựng lại chung cư xuống cấp, cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân; bảo đảm môi trường sinh thái… Sự quan tâm toàn diện đó tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tê, xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh thành phố Cảng.

 

(Hồng Thanh – Báo Hải Phòng 28/01/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chính sách tri ân đi trước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác