Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:51

Trong năm 2017, BHXH thành phố Hải Phòng đã chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 9.159,049 tỷ đồng cho 4.807.529 lượt người, tăng 1.303,688 tỷ đồng (16,6%) so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, chi BHXH 7.202,099 tỷ đồng cho 2.501.116 lượt người, tăng 550,937 tỷ đồng (chi từ nguồn ngân sách nhà nước 2.061,058 tỷ đồng cho 962.824 lượt người. Chi từ nguồn quỹ BHXH 4.980,720 tỷ đồng cho 1.473.244 lượt người. Chi trợ cấp BHTN 160,321 tỷ đồng cho 65.048 lượt người).

Chi BHYT 1.956,950 tỷ đồng cho 2.306.413 lượt bệnh nhân, tăng 752,751 tỷ đồng (62,51%) và 412.113 lượt bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2016.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 29/01/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi trên 9.159 tỷ đồng bảo hiểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác