Print Thứ Tư, 29/05/2019 21:13

Thời gian qua, huyện Cát Hải đã tập trung triển khai các chính sách trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Qua đó, công tác an sinh xã hội trên địa bàn luôn được thực hiện kịp thời và đúng đối tượng.

Tính đến hết tháng 4 năm 2019, huyện Cát Hải đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho 256 gia đình chính sách, người có công và trên 1.100 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền là trên 880 triệu đồng.

Huyện cũng đã xét duyệt, đề nghị thành phố quyết định chi trả 5 hồ sơ mai táng phí cho người có công; triển khai thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030; xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019; triển khai vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em năm 2019…

TG

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 250 gia đình chính sách, người có công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác