Print Thứ Sáu, 27/08/2021 17:30 Gốc

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2675/BHXH-TCKT ngày 24/8/2021 gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 9 và tháng 10/2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và tháng 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Cùng với đó, BHXH tỉnh, thành phố phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh, thành phố căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo, đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương khuyến nghị người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân để hạn chế đi lại, tiếp xúc và được chi trả kịp thời. Đồng thời, kết hợp đẩy mạnh các giải pháp vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; tích cực tuyên truyền về tính ưu việt của việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân trong giai đoạn hiện nay.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và tháng 10 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác