Print Thứ Tư, 24/02/2021 10:21 Gốc

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh trong thời gian ngắn tại một số tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản số 396/BHXH-TCKT ngày 23/2/2021 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nơi có dịch bệnh xảy ra tập trung thực hiện một số nội dung: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Chi trả tại nhà cho người hưởng tại huyện An Lão.

BHXH tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố: Đề xuất và báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19: Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 3, tháng 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế), đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa: Xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền, thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 về Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 3, tháng 4/2021 và các tháng tiếp theo trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo cho người hưởng địa điểm, thời gian chi trả, các biện pháp phòng, chống dịch tại điểm chi trả để người hưởng lựa chọn, bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm chi trả, nhân viên làm công tác chi trả phải thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác