Print Thứ Năm, 30/12/2021 15:37 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Công điện số 1745/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2; Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; đồng thời, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 2 năm 2022 trùng vào Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền và đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2022 như sau:

BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2022 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2022 (đã bao gồm kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh: Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2022, xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2022 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022 linh hoạt, phù hợp tình hình dịch bệnh của địa phương, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Nghị quyết của Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về kế hoạch triển khai chi trả trên địa bàn. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 1 và tháng 2 năm 2022). Tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam yêu câu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 4365/BHXH-TCKT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2022 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2022 linh hoạt, phù hợp tình hình dịch bệnh của địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác