Print Thứ Tư, 03/03/2021 09:58 Gốc

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Hải Phòng về việc triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3, tháng 4 năm 2021.

UBND thành phố có ý kiến như sau: Bảo hiểm xã hội Hải Phòng và Bưu điện Hải Phòng chỉ đạo các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện việc chi trả theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng thời tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu việc thực hiện chi trả đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý phối hợp, hỗ trợ các điểm chi trả thuộc Bưu điện Hải Phòng trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng quy định; có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và thành phố.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp, hỗ trợ các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tiền mặt.

Theo đề xuất của Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội của tháng 3 và tháng 4/2021 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 3/2021, thời gian thực hiện trong khoảng từ ngày 8/3/2021 đến ngày 25/3/2021 đối với người hưởng nhận trực tiếp tại các điểm chi trả. Cơ quan Bưu điện phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 thành phố tại các điểm chi trả.

Những người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM sẽ nhận tiền vào ngày 5/3/2021. Trường hợp người hưởng đang bị cách ly tập trung hoặc trong khu vực bị phong tỏa theo chỉ đạo của thành phố, cơ quan Bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi hết thời hạn cách ly, hết thời hạn phong tỏa.

Bưu điện thành phố tiếp tục chi tại nhà đối với người hưởng từ 80 tuổi trở lên (trừ những trường hợp đã ủy quyền cho người khác lĩnh thay) và những người từ 60 tuổi trở lên có bệnh lý nền mãn tính (đã đăng ký với cơ quan Bưu điện).

Lê Phương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác