Print Thứ Hai, 30/08/2021 18:06 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản 6019 đồng ý với báo cáo và đề nghị của Sở Giao dục và Đào tạo về thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Theo đó, thời gian tựu trường: Khối Lớp 1, khối Lớp 6 và khối Lớp 10 tựu trường vào ngày 01/9/2021 (các khối còn lại không tựu trường).

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thống nhất trên toàn thành phố vào 7h30 phút ngày 5/9/2021; tổ chức khai giảng tập trung đối với khối Lớp 1, Lớp 6, Lớp 10. Các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà; đối với bậc học mầm non, chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Chương trình Lễ khai giảng đảm bảo ngắn gọn, không quá 35 phút, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục, các Trung tâm, các đơn vị liên quan hoạt động trở lại từ ngày 6/9/2021 (thứ Hai).

UBND thành phố yêu cầu Lễ Khai giảng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Sở Y tế, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo nhà trường, cơ sở giáo dục, các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các nhà trường, cơ sở giáo dục. Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, phù hợp; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ tổ chức Khai giảng tập trung đối với các khối Lớp 1, Lớp 6 và Lớp 10
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác