Print Thứ Ba, 15/06/2021 09:09 Gốc

Dưới đây sẽ là cách tính thời gian đổi căn cước công dân gắn chíp tiếp theo nếu công dân vừa đổi căn cước công dân vào năm 2021 cho tất cả các độ tuổi.

Theo quy định hiện hành, căn cước công dân gắn chíp sẽ được cấp khi công dân từ đủ 14 tuổi. Ngoài ra, công dân thực hiện đổi thẻ căn cước công dân vào năm đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và 60 tuổi.

Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy thời gian để đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp cho lần tiếp theo nếu làm căn cước công dân năm 2021 cụ thể như sau:

Chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chíp ứng với các độ tuổi. Nguồn: TVPL.
Chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chíp ứng với các độ tuổi. Nguồn: TVPL.
Chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chíp ứng với các độ tuổi. Nguồn: TVPL.
Chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chíp ứng với các độ tuổi. Nguồn: TVPL.

Minh Hương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi tiết thời gian đổi căn cước công dân gắn chíp ứng với các độ tuổi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác