Print Thứ Năm, 15/06/2023 07:00 Gốc

Thông báo Lịch ngừng, giảm cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, từ ngày 15/6/2023 đến ngày 23/6/2023, được cập nhật, công khai trên website của Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cụ thể theo từng khu vực như sau:

1. Điện lực Hồng Bàng:

Khu vực TBA Thép 190: Thời gian từ 07h00 đến 10h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Hóa Chất HP (1000): Thời gian từ 08h00 đến 09h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Kho Nhựa Đường: Thời gian từ 09h30 đến 10h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Quán Toan: Thời gian từ 06h30 đến 10h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực Thượng Lý, Sở Dầu: Thời gian từ 08h00 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Quán Toan: Thời gian từ 10h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Hùng Vương, Quán Toan, Cam Lộ: Thời gian từ 10h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Điện Biên, Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải, Lý Tự Trọng: Thời gian từ 17h00 đến 23h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Bến Bính, Cù Chính Lan, Nguyễn Tri Phương: Thời gian từ 17h00 đến 23h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Hùng Vương: Thời gian từ 07h30 đến 11h00 ngày 19/6/2023.

2. Điện lực Lê Chân:

Khu vực Đường Thiên Lôi: Thời gian từ 05h00 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đường Hồ Sen: Thời gian từ 05h00 đến 07h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đường Nguyễn Đức Cảnh: Thời gian từ 06h00 đến 10h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đường Nguyễn Văn Linh, Cầu Niệm: Thời gian từ 05h00 đến 12h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Lạch Tray, Cát Dài, Nguyễn Đức Cảnh, Cầu Đất: Thời gian từ 09h00 đến 15h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Trại Lẻ, Thiên Lôi: Thời gian từ 09h00 đến 15h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Hàng Kênh, Chợ Con, Tô Hiệu: Thời gian từ 15h00 đến 21h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Hàng Kênh, đường Thuyết, Chợ Hàng, Đình Đông: Thời gian từ 15h00 đến 21h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Thiên Lôi: Thời gian từ 06h00 đến 12h00 ngày 16/6/2023.

3. Điện Lực Ngô Quyền:

Khu vực Đường Lê Lợi: Thời gian từ 08h00 đến 10h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đường Ngô Quyền: Thời gian từ 10h45 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đường Đà Nẵng, Trần Phú, Lê Thánh Tông: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường An Đà, Nguyễn Bỉnh Khiêm: Thời gian từ 08h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Lê Hồng Phong, Ngã 5: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Lê Lợi: Thời gian từ 08h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Ngô Quyền, Lê Thánh Tông: Thời gian từ 16h00 đến 22h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Lê Hồng Phong: Thời gian từ 16h00 đến 22h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Lê Thánh Tông, Đà Nẵng: Thời gian từ 17h00 đến 22h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đường Hồ An Biên: Thời gian từ 07h30 đến 10h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Lạch Tray: Thời gian từ 07h45 đến 09h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Đà Nẵng: Thời gian từ 08h00 đến 10h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Thời gian từ 09h15 đến 11h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Ngô Quyền: Thời gian từ 10h30 đến 11h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Ngô Quyền: Thời gian từ 14h15 đến 15h15 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Lạch Tray: Thời gian từ 14h30 đến 15h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Trần Phú: Thời gian từ 15h30 đến 16h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Đường Lê Hồng Phong: Thời gian từ 15h45 đến 16h30 ngày 19/6/2023.

4. Điện lực Thủy Nguyên:

Khu vực TBA: Bơm nước thô VSIP, Hà Việt, Cơ khí Đức Xá: Thời gian từ 05h00 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Kinh Triều: Thời gian từ 05h00 đến 06h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA: EcoBrick: Thời gian từ 08h00 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Minh Đức, Ngũ Lão, Gia Đức, Tam Hưng: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Kinh Triều, Thủy Triều, Thuỷ Tú, Núi Đèo, An Lư: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Lưu Kỳ, Gia Minh, Minh Tân: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Tam Hưng, Ngũ Lão, Lập Lễ, Phục Lễ, Phả Lễ: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Cao Nhân, Chính Mỹ, Lại Xuân, Phù Ninh, An Sơn, Lưu Kiếm: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Minh Đức, Ngũ Lão, Minh Tân: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Kinh Triều: Thời gian từ 15h30 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Cao Nhân, Quảng Thanh, Hợp Thành, Kiền Bái, Lưu Kiếm, An Sơn, Phù Ninh: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 15/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Thuỷ Sơn, Thiên Hương, Trịnh Hưởng, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 15/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Thuỷ Triều, An Lư, Thuỷ Đường, Kinh Triều: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Kênh Giang, Đông Sơn, Lưu Kiếm, Mỹ Đồng: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Trịnh Hưởng, Thiên Hương, Kiền Bái, An Hồng, Lâm Động, Hoàng Động: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Cao Nhân: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Thiên Hương: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Lưu Kỳ, Lưu Kiếm, Lại Xuân, Phi Liệt, An Sơn: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Lưu Kỳ, Lưu Kiếm, Kênh Giang: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Minh Đức, Ngũ Lão, Gia Đức: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 16/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 16/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Kinh Triều, Thuỷ Triều, An Lư, Núi Đèo: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 16/6/2023.

Khu vực Lưu Kiếm, Minh Tân, Minh Đức: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 16/6/2023.

Khu vực Gia Đức, Minh Tân: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 16/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Tam Hưng, Lập Lễ, Phả Lễ, Phục Lễ: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Cao Nhân, Chính Mỹ, Kỳ Sơn, An Sơn, Lại Xuân, Phù Ninh, Quảng Thanh: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Cao Nhân, Hợp thành, Quảng Thanh, Kiềm Bái: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thuỷ Sơn, Trịnh Hưởng, Núi Đèo, Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực Tam Hưng, Lập Lễ, Phả Lễ, Phục Lễ: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 17/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Đông Sơn, Kênh Giang: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 17/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Lâm Động, Hoàng Động, Trịnh Hưởng, Kiền Bái, An Hồng: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 17/6/2023.

Khu vực Thuỷ Đường, Thuỷ Triều, Núi Đèo: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 17/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Cao Nhân: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Mỹ Đồng, Thiên Hương: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Lại Xuân, Phù Ninh, An Sơn: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Lưu Kiếm, Liên Khê: Thời gian từ 09h00 đến 14h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Thủy Triều, An Lư, Núi Đèo, Hòa Bình: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Lưu Kiếm, Minh Tân, Minh Đức: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Lưu Kỳ, Minh Tân, Gia Đức: Thời gian từ 14h00 đến 19h00 ngày 18/6/2023.

Khu vực Tam Hưng, Phả Lễ, Phục Lễ, Lập Lễ: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 18/6/2023.

Khu vực Chính Mỹ, Kỳ Sơn, Quảng Thanh, Cao Nhân, Phù Ninh, An Sơn, Lại Xuân: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 18/6/2023.

Khu vực Ngũ Lão, Minh Đức, Gia Đức: Thời gian từ 19h00 đến 23h59 ngày 18/6/2023.

Khu vực TBA Thành Phương: Thời gian từ 08h00 đến 12h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực TBA Năm Phiên 1: Thời gian từ 08h30 đến 11h30 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Năm Phiên 2: Thời gian từ 14h30 đến 17h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Hai Giỏ: Thời gian từ 08h30 đến 11h30 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Bạch Đằng: Thời gian từ 08h30 đến 10h00 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Thủy Minh: Thời gian từ 10h00 đến 12h00 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Thường Sơn 2: Thời gian từ 14h30 đến 16h00 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Đồng Chéo: Thời gian từ 08h30 đến 10h00 ngày 23/6/2023.

Khu vực TBA Lê Lợi: Thời gian từ 10h00 đến 12h00 ngày 23/6/2023.

Khu vực TBA Thôn Sim: Thời gian từ 14h00 đến 16h00 ngày 23/6/2023.

5. Điện Lực An Dương:

Khu vực Đã tháo hạ 03 pha đầu cáp ngầm 35kV tại cột 06 đi TBA ĐT Hồng Hà 2x750kVA lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 05h00 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Cắt MC-khóa mạch ĐK MC 372 Lê Thiện + Cắt (cũ) CD 371-7/21 đo đếm ranh giới HP-HD lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 05h00 đến 06h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Tràng Duệ 3 lộ 374E2.21: Thời gian từ 07h30 đến 08h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Cắt CDPT 331-3 TBA PG3 lộ 374E2.2 – An Dương: Thời gian từ 07h30 đến 11h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Nam Sơn 5 lộ 373E2.2 – An Dương: Thời gian từ 08h40 đến 09h40 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Bơm Do Nha 2 lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 10h00 đến 11h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực ĐZ và các TBA lộ 484E2.2 – An Dương: Thời gian từ 10h00 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Cắt MC-khóa mạch ĐK MC 372 Lê Thiện + Cắt (cũ) CD 371-7/21 đo đếm ranh giới HP-HD lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 11h00 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Cắt 03 FCO TBA Nam Sơn 2 lộ 373E2.2 – An Dương: Thời gian từ 14h00 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Duyên Hải lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 14h00 đến 15h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Cữ 2 lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 15h50 đến 16h50 ngày 15/6/2023.

Khu vực ĐZ và các TBA lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 17h00 đến 23h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA Bắc Sơn 7 lộ 373E2.2 – An Dương: Thời gian từ 07h30 đến 08h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực Cắt 03 FCO TBA Bơm Duyên Hải lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 07h30 đến 11h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Dân cư 3A lộ 373E2.2 – An Dương: Thời gian từ 08h40 đến 09h40 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Hàn Việt lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 10h00 đến 11h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Tên lửa Minh Kha lộ 480E2.21 – An Dương: Thời gian từ 14h30 đến 15h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực ĐZ và các TBA lộ 373E2.9 xã An Hồng, Đại Bản, Lê Thiện – An Dương: Thời gian từ 17h00 đến 23h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực ĐZ và các TBA lộ 373E2.2 xã Nam Sơn – An Dương: Thời gian từ 17h00 đến 17h15 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Dụ Nghĩa 1 lộ 373 E2.9 – An Dương: Thời gian từ 08h00 đến 09h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực Cắt AB lộ 1 TBA Vật Cách 8 lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 09h30 đến 10h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Cắt AB lộ 1 TBA dân cư Nam Sơn lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 10h40 đến 11h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực Cắt AB lộ 1 TBA An Dương 8 lộ 480E2.21 – An Dương: Thời gian từ 14h00 đến 15h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực Cắt AB lộ 1TBA Mỹ Tranh 2 lộ 373E2.2 – An Dương: Thời gian từ 15h30 đến 16h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực TBA C/s Cầu Kiền lộ 371E2.9 – An Dương: Thời gian từ 07h50 đến 08h50 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA c/s NOMURA lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 09h10 đến 10h10 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Vàng Đen lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 14h00 đến 15h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực Bơm Tiền Phong: Thời gian từ 15h50 đến 16h50 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA An Hòa UB- An Dương: Thời gian từ 07h30 đến 08h30 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Hà Nhuận (Đồng Cao) lộ 373E2.9 – An Dương: Thời gian từ 08h40 đến 09h40 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Trang Quan 5 – An Dương: Thời gian từ 14h30 đến 15h30 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Hóa chất Vật Liệu Điện lộ 374E2.2 – An Dương: Thời gian từ 15h50 đến 16h50 ngày 21/6/2023.

Khu vực Phước Hồng 1: Thời gian từ 07h30 đến 08h30 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA C.ty CP Công nghiệp DIC M2 lộ 373 E2.2 – An Dương: Thời gian từ 08h40 đến 09h40 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Công ty TNHH Tân Thuận Phong lộ 373 E2.2 – An Dương: Thời gian từ 10h00 đến 11h30 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Công ty Xây Dựng 204 – An Dương: Thời gian từ 14h30 đến 15h30 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Công ty Thanh Biên – An Dương: Thời gian từ 15h50 đến 16h50 ngày 22/6/2023.

Khu vực TBA Đặng Cương 1 lộ 480E2.21 – An Dương: Thời gian từ 07h30 đến 08h30 ngày 23/6/2023.

Khu vực TBA Mai Hương 5 – An Dương: Thời gian từ 08h40 đến 09h40 ngày 23/6/2023.

Khu vực TBA Bảo Tiến – An Dương: Thời gian từ 10h00 đến 11h30 ngày 23/6/2023.

6. Điện Lực Kiến An:

Khu vực Phường Nam Sơn: Thời gian từ 06h00 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Phường Đồng Hòa: Thời gian từ 06h00 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực các phường: Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ: Thời gian từ 07h30 đến 17h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Phường Nam Sơn: Thời gian từ 06h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Phường Phù Liễn: Thời gian từ 06h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Phường Đồng Hòa: Thời gian từ 09h30 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực các phường: Phù Liễn, Tràng Minh: Thời gian từ 16h00 đến 22h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực các phường: Văn Đẩu, Tràng Minh: Thời gian từ 16h00 đến 22h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực Phường Lãm Hà: Thời gian từ 06h00 đến 10h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực các phường: Quán Trữ, Bắc Sơn: Thời gian từ 05h00 đến 06h00 ngày 19/6/2023. | Thời gian từ 11h00 đến 13h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực TRẠM KHÁCH HÀNG: Thời gian từ 05h00 đến 13h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực Phường Lãm Hà: Thời gian từ 05h00 đến 12h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực TRẠM KHÁCH HÀNG: Thời gian từ 05h00 đến 12h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực TRẠM KHÁCH HÀNG: Thời gian từ 13h30 đến 17h30 ngày 20/6/2023.

Khu vực Phường Văn Đẩu: Thời gian từ 07h30 đến 17h00 ngày 21/6/2023.

Khu vực các phường: Phù Liễn, Tràng Minh: Thời gian từ 05h00 đến 06h00 ngày 22/6/2023. | Thời gian từ 10h00 đến 11h00 ngày 22/6/2023.

Khu vực TRẠM KHÁCH HÀNG: Thời gian từ 05h00 đến 11h00 ngày 22/6/2023.

7. Điện lực Đồ Sơn:

Khu vực KCN 96 Đồ Sơn: Thời gian từ 15h00 đến 22h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Phường Bàng La + Kiến Thụy + nhánh Trung Nghĩa: Thời gian từ 08h00 đến 13h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Trường Muối: Thời gian từ 07h30 đến 10h30 ngày 17/6/2023.

8. Điện Lực Kiến Thụy:

Chưa có cập nhật…

9. Điện Lực Tiên Lãng:

Khu vực các xã Tiên Minh, Đoàn Lập, Kiến Thiết, Cấp Tiến: Thời gian từ 09h00 đến 16h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Công ty CPXLĐ Lâm Thịnh: Thời gian từ 09h00 đến 16h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Thị trấn Tiên Lãng: Thời gian từ 09h00 đến 16h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực các xã Tiên Cường, Đại Thắng: Thời gian từ 16h00 đến 23h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực các xã Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Thị trấn Tiên Lãng; các xã: Đoàn Lập, Bạch Đằng: Thời gian từ 09h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực các xã Tiên Thanh, Khởi Nghĩa, Quyết Tiến, Tự Cường. Tiên Cường: Thời gian từ 16h00 đến 23h00 ngày 16/6/2023.

10. Điện lực An Lão:

Khu vực Thị Trấn An Lão; các xã An Tiến, Thôn Tiên Hội: Thời gian từ 06h30 đến 12h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực các xã Quốc Tuấn, Tân Viên: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực xã An Tiến, Thôn Tiên Hội, Thị trấn Trường Sơn: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực Hoàng Xá, xã Bát Trang: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực xã Tân Dân, An Thắng, Thị trấn Trường Sơn: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Thị trấn An Lão, xã An Tiến: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực xã An Tiến: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực các xã Quang Trung, Quang Hưng: Thời gian từ 07h00 đến 17h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực xã Bát Trang: Thời gian từ 07h00 đến 08h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực xã Thái Sơn: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực xã An Thái: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực các xã Mỹ Đức, An Thọ: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực xã Bát Trang: Thời gian từ 08h30 đến 11h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Câu Thượng: Thời gian từ 14h00 đến 15h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Câu Thượng 2: Thời gian từ 15h30 đến 16h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực xã Trường Thành, Chi Lai, An Tiến, Thị trấn Trường Sơn: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực xã Quang Trung, Quang Hưng: Thời gian từ 07h00 đến 10h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực Hoàng Xá, Xã An Tiến, Bát Trang: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực xã Tân Dân, An Thắng, Thị trấn Trường Sơn: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực Thị trấn An Lão, xã An Tiến: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực xã An Tiến: Thời gian từ 08h00 đến 16h00 ngày 17/6/2023.

Khu vực xã Quang Trung: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 17/6/2023.

Khu vực xã Quang Trung, Quang Hưng: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 17/6/2023.

Khu vực xã Chiến Thắng: Thời gian từ 16h00 đến 23h30 ngày 17/6/2023.

11. Điện lực Vĩnh Bảo:

Khu vực TBA VINECO 3: Thời gian từ 06h00 đến 07h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA VINECO 4: Thời gian từ 06h00 đến 07h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA VINECO 1: Thời gian từ 06h00 đến 07h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA VINECO 2: Thời gian từ 07h15 đến 08h15 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA VINECO 6: Thời gian từ 07h15 đến 08h15 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA VINECO 5: Thời gian từ 07h15 đến 08h15 ngày 15/6/2023.

Khu vực TBA UB Huyện: Thời gian từ 05h00 đến 07h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA AN Hòa 7: Thời gian từ 05h00 đến 07h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Thanh Lương 2: Thời gian từ 07h30 đến 09h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực TBA Liên Am 3: Thời gian từ 05h00 đến 07h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực TBA Điềm Niêm 2: Thời gian từ 05h00 đến 07h30 ngày 19/6/2023.

Khu vực TBA Cống Bích Động: Thời gian từ 06h00 đến 09h00 ngày 19/6/2023.

Khu vực TBA Giang Biên 2: Thời gian từ 06h00 đến 07h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Gia phong 1: Thời gian từ 06h00 đến 07h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Tân Hòa 3: Thời gian từ 06h00 đến 07h00 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Giang Bắc 3: Thời gian từ 07h15 đến 08h15 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Gia Phong 3: Thời gian từ 07h15 đến 08h15 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Cựu Điện: Thời gian từ 07h15 đến 08h15 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Mai Sơn 2: Thời gian từ 09h30 đến 10h30 ngày 20/6/2023.

Khu vực TBA Vinh Quang 1: Thời gian từ 07h00 đến 08h00 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Vinh Quang 3: Thời gian từ 08h15 đến 09h15 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Nhân Hòa 3: Thời gian từ 09h30 đến 10h30 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Cộng Hiền 5: Thời gian từ 10h30 đến 11h30 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Tiền Phong 4: Thời gian từ 14h00 đến 15h00 ngày 21/6/2023.

Khu vực TBA Vĩnh Phong 1: Thời gian từ 15h15 đến 16h15 ngày 21/6/2023.

12. Điện Lực Cát Hải: Từ ngày 15/06/2023 đến ngày 23/06/2023 chưa có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

13. Điện Lực Hải An:

Khu vực Phủ Thượng Đoạn: Thời gian từ 05h30 đến 11h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đông Hải: Thời gian từ 05h30 đến 11h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Vạn Mỹ, Bùi Thị Tự Nhiên, Phủ Thượng Đoạn: Thời gian từ 05h30 đến 06h00 ngày 15/6/2023. | Thời gian từ 11h00 đến 11h30 ngày 15/6/2023.

Khu vực Đông Hải: Thời gian từ 05h30 đến 11h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực Đằng Lâm, Lê Hồng Phong: Thời gian từ 05h30 đến 11h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực TĐC Đằng Hải: Thời gian từ 08h00 đến 11h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phương Lưu, Phủ Thượng Đoạn, Nhất Phương: Thời gian từ 09h00 đến 15h30 ngày 16/6/2023.

Khu vực Nam Đình Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ: Thời gian từ 09h00 đến 22h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Hạ Đoạn, Đường 356 Đình Vũ: Thời gian từ 15h30 đến 22h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực Lê Thánh Tông, Thượng Đoạn, Vạn Mỹ, Phương Lưu, Đông Hải: Thời gian từ 15h30 đến 22h00 ngày 16/6/2023.

Khu vực TĐC Nam Hải 2: Thời gian từ 08h00 đến 11h30 ngày 19/6/2023.

14. Điện Lực Dương Kinh:

Khu vực các phường Anh Dũng, Hưng Đạo: Thời gian từ 08h00 đến 15h00 ngày 15/6/2023.

Khu vực các phường Đa Phúc, Hưng Đạo: Thời gian từ 15h00 đến 22h00 ngày 15/6/2023.

15. Phòng Kinh doanh-Ban KDBĐ Bạch Long Vĩ: Từ ngày 15/06/2023 đến ngày 23/06/2023 chưa có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi tiết Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, từ 15/6-23/6/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác