Print Thứ Tư, 26/06/2024 10:50 Gốc

Dưới đây là bảng lương viên chức từ ngày 1.7.2024, khi lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2024.

Hiện nay, lương của viên chức được tính theo công thức: Tiền lương = hệ số lương x lương cơ sở.

Dưới đây là chi tiết dự kiến bảng lương viên chức từ 1.7.2024:

Chiều 25.6, tại kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2024.

Chính phủ đề xuất Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.

Minh Hương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chi tiết bảng lương viên chức khi tăng lương cơ sở từ 1.7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác