Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:42

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục Hải Phòng. Theo đó, UBND thành phố xác định phương hướng chung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục, đó là đảm bảo ổn định và hoàn thiện những đổi mới của ngành; thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp trong hoạt động giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 


Học sinh trường THCS Hồng Bàng trong Lễ khai giảng năm học mới, sáng 5/9/2018. Ảnh: VHN

Trong đó, giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ vững vị trí tốp đầu của ngành giáo dục và đào tạo cả nước.

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới giáo dục trong toàn thành phố; tiếp tục nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh giáo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác