Print Thứ Tư, 01/04/2020 17:27 Gốc

Trước nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng con người là trên hết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020. Nội dung Chỉ thị như sau:

 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác