Print Thứ Năm, 30/05/2024 16:00 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 1572/SGDĐT-TrH về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động tổ chức kiểm tra, đánh giá với hình thức khảo sát chất lượng đối với học sinh khối 10, khối 11 sau thời điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và rà soát thực tế, có một số trường tự tổ chức kiểm tra, đánh giá với hình thức khảo sát chất lượng, thi thử đối với học sinh khối 10, khối 11 sau thời điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học, đây là một hoạt động không trong quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học Phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học không tổ chức khảo sát chất lượng, thi thử đối với học sinh khối 10, khối 11 sau thời điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học (kể cả hoạt động không thu tiền) gây áp lực, mệt mỏi cho học sinh, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận xã hội.

Những trường đã tự tổ chức khảo sát chất lượng, thi thử đối với học sinh khối 10, khối 11 sau thời điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học yêu cầu lãnh đạo nhà trường phải có báo cáo giải trình gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 03/6/2024.

Sở GDĐT sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động giáo dục của các trường trên địa bàn thành phố./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấn chỉnh việc tổ chức đánh giá học sinh khối 10, khối 11
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác