Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:46

Thời gian qua, một số kênh thông tin báo chí phản ánh tình trạng giao và áp đặt chỉ tiêu hộ nghèo, luân phiên hộ nghèo, xác định sai đối tượng, sai danh sách các thành viên thuộc hộ nghèo để trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc chạy theo thành tích để đạt tiêu chí nông thôn mới… Để chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. 

Đối với các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, đề nghị hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn áp dụng các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH vào quy trình rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 trên địa bàn.

Các địa phương cần chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, số hộ nghèo phát sinh hàng năm trên địa bàn. Trường hợp có hộ nghèo phát sinh cao (không phải do hậu quả của thiên tai, bão lũ), đề nghị địa phương phải có giải trình, báo cáo cụ thể các nguyên nhân phát sinh hộ nghèo.

Để thực hiện mục tiêu Đảng, nhà nước đề ra “phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú”, trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm trên địa bàn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương báo cáo cụ thể số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có đối tượng thuộc chính sách người có công trên địa bàn theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp để phấn đấu đến cuối năm 2019, cơ bản cả nước không còn hộ nghèo có thành viên là đối tượng thuộc chính sách người có công theo quy định của pháp luật.

Tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện căn cứ chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

V.H.N haiphong.gov.vn 10/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác