Print Thứ Bảy, 02/10/2021 20:52 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố đã ban hành Văn bản số 2169/SGDĐT-KHTC gửi UBND các quận, huyện, các Phòng GD-ĐT, lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.

Theo đó, triển khai kế hoạch năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT đã ban hành Công văn số 1866/SGDĐT-KHTC ngày 31/8 về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022. Tuy nhiên, qua phản ánh của báo chí trong thời gian qua vẫn có một số cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu không đúng theo quy định. Để chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022 để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Sở GD-ĐT giao Thanh tra Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra về các khoản thu trong năm học 2021-2022; tham mưu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo đúng quy định. Lưu ý không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm. Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh, tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh, nhất là trong giai đoạn kinh tế-xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tại đơn vị. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường THPT, các đơn vị trực thuộc báo cáo kế hoạch các khoản thu năm học 2021-2022 về Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD-ĐT) trước ngày 6/10. Các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo kế hoạch các khoản thu về cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác