Print Chủ Nhật, 29/09/2019 06:35

Lãnh đạo UBND thành phố vừa họp giao ban rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng báo cáo, ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố kết luận: Thành phố Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao các Nhà đầu tư nước ngoài và trong nước trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi tối đa, chỉ đạo các Sở, ngành kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện dự án đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và nắm tình hình tại một số khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp còn thấy một số hạn chế: xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch; tổ chức khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện; một số khu, cụm công nghiệp, một số doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đang để người nước ngoài và người lao động lưu trú trong khu, cụm công nghiệp; một số khu, cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp không đảm bảo về môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Trước tình hình trên, UBND thành phố chỉ đạo: Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì cùng các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các nội dung trên theo quy định đối với các khu, cụm công nghiệp. Giao UBND các quận, huyện chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các nội dung trên theo quy định đối với các tổ chức, doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp. Yêu cầu các sở, ngành tăng cường sự phối kết hợp trong công tác thẩm định, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ do ngành mình quản lý. Yêu cầu các sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các nội dung trên. Yêu cầu các Chủ đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp và Chủ đầu tư các dự án khu đô thị chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về các nội dung trên.

UBND thành phố yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp, chủ các doanh nghiệp trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp rà soát và không cho phép người nước ngoài và người lao động Việt Nam lưu trú trong các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp; hoàn thành trước ngày 10/10/2019. Sau ngày 10/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục đi kiểm tra tình hình thực hiện, nếu tình trạng người nước ngoài và người lao động Việt Nam lưu trú trong các khu, cụm công nghiệp còn tồn tại, sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan.

UBND thành phố hoanh nghênh Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt đã thực hiện nghiêm túc, tích cực các chỉ đạo của UBND thành phố trong việc khắc phục một số thiếu sót trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An Dương. Phê bình Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ) chậm thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc di dời bãi gỗ và trồng cây xanh tại vị trí quy hoạch cây xanh, giao thông. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương dừng việc giải quyết thủ tục hành chính, các công việc liên quan Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành di dời bãi gỗ và thực hiện trồng cây xanh theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu công nghiệp An Dương, chiều 13/9

*** Trước đó, chiều 13/9, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu công nghiệp An Dương. Qua kiểm tra cho thấy một số thiếu sót: một số nhà thầu thi công xây dựng nhà tạm tại lô đất CX5 (quy hoạch phê duyệt là đất trồng cây xanh); sử dụng một số khu đất công cộng xây dựng nhà tạm phục vụ công tác điều hành kết hợp sinh hoạt và lưu trú; một số nhà thầu và người làm việc lưu trú và sinh hoạt tại KCN.

Chủ tịch đã yêu cầu Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt, trước ngày 28/9/2019 phải khẩn trương tháo dỡ ngay các nhà tạm xây dựng không phù hợp với quy hoạch, đồng thời thực hiện ngay việc trồng cây xanh, xây dựng tường bao KCN… Tuyệt đối không cho phép cán bộ, công nhân sinh sống và lưu trú trong KCN, bên cạnh đó triển khai ngay các thủ tục đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấn chỉnh các hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác