Print Thứ Sáu, 22/09/2023 11:25 Gốc

UBND phường Cát Dài, quận Lê Chân có Quyết định về việc giải thể Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình Hội Cựu chiến binh phường Cát Dài tham gia sắp xếp, giữ gìn trật tự điểm đỗ xe không thu phí số 125 Nguyễn Đức Cảnh.

Theo Quyết định, giải thể Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Hội cựu chiến binh phường Cát Dài tham gia sắp xếp-Giữ gìn trật tự điểm đỗ xe không thu phí số 125 Nguyễn Đức Cảnh” được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND phường Cát Dài, kể từ ngày 23/9/2023.

UBND phường Cát Dài thông báo đến các chủ phương tiện đang sử dụng đậu đỗ xe trên bãi đỗ xe công cộng tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh như sau:

1. Chấm dứt thực hiện Mô hình “Hội Cựu chiến binh phường Cát Dài tham gia sắp xếp-Giữ gìn trật tự điểm đỗ xe miễn phí số 125 Nguyễn Đức Cảnh” từ ngày 23/9/2023.

2. Chủ phương tiện đang sử dụng đậu đỗ xe trên bãi đỗ xe công cộng tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh tự tìm chỗ đậu đỗ phương tiện của mình cho đến khi UBND thành phố giao cho đơn vị mới quản lý và khai thác theo quy định.

3. Đề nghị Công an phường Cát Dài tập trung đảm bảo an ninh trật tự và xử lý triệt để các hành vi thu tiền gửi xe tại bãi đỗ xe miễn phí.

4. Mọi vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ đề nghị liên hệ với UBND phường Cát Dài số 0225.3770905; Công an phường 0225.3770437./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấm dứt thực hiện Mô hình “Hội Cựu chiến binh phường Cát Dài tham gia sắp xếp-Giữ gìn trật tự điểm đỗ xe miễn phí số 125 Nguyễn Đức Cảnh” từ ngày 23/9/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác