Print Thứ Ba, 13/04/2021 14:19 Gốc

Tháng Công nhân 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó ít nhất 200 sáng kiến cải tiến trong CNLĐ.

Theo kế hoạch triển khai Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phấn đấu kết nạp ít nhất 6.000 đoàn viên mới, thành lập 6 công đoàn cơ sở, hoàn thành ít nhất 2 công trình sản phẩm, phần việc tiêu biểu.

Công nhân Công ty TNHH Crystal Sweater (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh LCT.

Công đoàn Khu kinh tế triển khai ký mới, ký lại ít nhất 5 thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu có từ 200 sáng kiến, cải tiến trong Tháng Công nhân. 35 cá nhân trở lên được Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ít nhất 15 cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động.

Các cấp công đoàn khu đề ra mục tiêu ít nhất 20 lao động có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp, tặng quà trong Tháng Công nhân.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 1 hoạt động, sự việc được tổ chức trong Tháng Công nhân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong CNLĐ ; tổ chức đối thoại với người lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản cao hơn luật. Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên tích cực phát huy sáng kiến cải tiến, đăng ký tham gia chương trình 75.000 sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

MAI DUNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: CĐKKT Hải Phòng: Phấn đấu đạt từ 200 sáng kiến trong Tháng Công nhân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác