Print Thứ Bảy, 18/12/2021 19:08 Gốc

Ngày 17/12, Hội đồng tiêu hủy công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ cấp 5 Công an thành phố tổ chức lễ bàn giao để tiêu hủy 10 danh mục cụ hỗ trợ, vật liệu nổ cấp 5.

Thực hiện Quyết định của Bộ Công an về việc loại khỏi biên chế tài sản của 7 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an thành phố thành lập Hội đồng tiêu hủy công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ cấp 5. Theo đó, Hội đồng có sự tham gia của Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố.

Hội đồng tiêu hủy công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ CATP tại lễ bàn giao tiêu hủy.
Thành viên Hội đồng bàn giao số công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ cần tiêu hủy.
Kiểm đếm, bàn giao công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ về nơi tiêu hủy theo quy định.

Qua rà soát, Công an thành phố đã thu hồi 10 danh mục gồm 365 súng công cụ hỗ trợ, 1.735 quả nổ quả cay các loại, 312 bình xịt hơi cay.

Các công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ được bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng tiêu hủy theo quy định.

THẾ KHOA

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: CATP tiêu hủy công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ cấp 5 theo quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác