Print Thứ Năm, 02/05/2019 15:25

Thực hiện nội dung “quản lý cán bộ tốt” trong phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ”,  cùng với Đội Điều lệnh chuyên trách Phòng PX03, từ đầu năm 2019 đến nay, Tổ kiểm tra điều lệnh bán chuyên trách tại Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc CATP duy trì thường xuyên công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND trong đơn vị, địa phương mình.

Nội dung kiểm tra của Tổ kiểm tra điều lệnh bán chuyên trách tập trung vào kiểm tra việc thực hiện chế độ trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trật tự nội vụ; kiểm tra việc thực hiện quy định về quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS, nhất là CBCS thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc với nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệnh CAND.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở đơn vị; xây dựng đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh ý thức chấp hành Điều lệnh CAND của CBCS, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác XDLL, thúc đẩy CBCS hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THẾ KHOA

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: CATP tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sỹ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác