Print Thứ Hai, 23/09/2019 17:18

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND, ngày 8/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về hành động để giảm thiểu rác thải nhựa và ni lông nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện.

Vừa qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Việt Hải tổ chức “Hội nghị triển khai mô hình thí điểm xã đảo không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần“.

Hội nghị triển khai mô hình thí điểm xã đảo không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải.

Tại Hội nghị các đại biểu và nhân dân xã Việt Hải đã được nghe các nội dung liên quan đến mô hình điểm xã đảo không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Giải pháp thu gom nước thải và giải pháp thu gom, phân loại và sử lý rác thải tại xã Việt Hải. Thông qua hội nghị giúp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch và nhân dân trên địa bàn xã Việt Hải về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái.

Các hộ kinh doanh dịch vụ, UBND xã và các đoàn thể ký cam kết không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Triển khai mô hình điểm xã đảo không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ môi trường, khuyến khích và vận động doanh nghiệp và người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần thực hiện phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”.

Tại Hội nghị các hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch, UBND xã và các đoàn thể đã ký cam kết không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần./.

Ngọc Hưng

Nguồn. Đài PT Cát Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cát Hải: Mô hình điểm xã đảo không sử dụng túi ni lông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác