Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:45

Tháng 7, các đơn vị chức năng CAQ Kiến An đã đẩy mạnh công tác hướng dẫn các cơ sở lưu trú người nước ngoài trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc quản lý, khai báo lưu trú qua mạng Internet. CAQ tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, gây rối, phá hoại.

 CAQ Kiến An cấp mới 798 căn cước công dân

Trong công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, CAQ đã tiến hành nhập sinh cho 116 trường hợp, tách hộ 87 trường hợp, chuyển đến 185 trường hợp, chuyển đi 89 trường hợp và cấp 838 CCCD; trong đó, cấp mới 798, cấp lại 29, cấp đổi 11 trường hợp.

KC – An ninh Hải Phòng 26/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: CAQ Kiến An: Cấp 838 căn cước công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác