Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:14

Sáng 10-7, CAQ Đồ Sơn tổ chức lễ khai mạc kiểm tra thực tế chất lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn.

Toàn quận có 21 đồng chí CSKV tham gia đợt kiểm tra thực tế

Kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực đợt này, toàn quận Đồ Sơn có 21 đồng chí CSKV tham gia kiểm tra thực tế.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CSKV, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; kiện toàn về tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả và năng lực công tác của CSKV, chấn chỉnh tư thế, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng CSKV có bản lĩnh chính trị vững vàng, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của CAQ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Tiến Quang- Chủ tịch Hội đồng kiểm tra CAQ Đồ Sơn đề nghị Ban giám khảo thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung phương pháp kiểm tra, giữ đúng tư thế, tác phong, đảm bảo nguyên tắc chấm điểm độc lập, đúng thang điểm quy định, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được của CBCS, tránh tiêu cực, hời hợt trong quá trình kiểm tra; các đồng chí CSKV tham gia đợt kiểm tra cần có thái độ nghiêm túc, có tinh thần cầu thị học hỏi, nâng cao nhận thức và khả năng công tác, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND và chuẩn bị đầy đủ các loại sổ sách, tài liệu phục vụ kiểm tra theo yêu cầu của ban giám khảo.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội đồng kiểm tra CAQ Đồ Sơn tiến hành kiểm tra thực tế tại công an 7 phường.

NP – Báo an ninh Hải Phòng 10/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: CAQ Đồ Sơn: Khai mạc kiểm tra thực tế chất lượng Cảnh sát khu vực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác