Print Chủ Nhật, 11/08/2019 09:00

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng đã đôn đốc các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm thẻ trùng. Đồng thời ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó tập trung rà soát, cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp tồn đọng từ năm 2018; đôn đốc việc rà soát, trả sổ BHXH kịp thời cho người lao động…

Kết quả tính đến ngày 30-6, đã cấp được 40.704 sổ BHXH, xác nhận được 59.626 sổ BHXH cho người lao động, thực hiện trả 485.052 sổ BHXH đến người lao động. Đã in, cấp được 375.850 thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định; rà soát và cấp 9.185 trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi của năm 2018 (đạt 95,6%) và 2.891 trường hợp của năm 2019 (đạt 73,02%).

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cấp 40.704 sổ BHXH trong 6 tháng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác