Print Thứ Sáu, 27/09/2019 09:59

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên-Môi trường đã tiếp nhận mới 47 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố.


Trong đó, ngành đã hoàn thiện trình UBND thành phố phê duyệt và cấp phép 32 hồ sơ; hiện tiếp tục hoàn thiện 6 hồ sơ và đã trả lại 9 hồ sơ cho các doanh nghiệp, tổ chức do không đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 77 tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đôn đốc 128 cơ sở lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tiếp nhận, thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt và cấp 7 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 6 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và 7 quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Cấp 32 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác