Print Thứ Sáu, 13/03/2020 19:23 Gốc

Ngày 13/03/2020, qua công tác theo dõi thông tin trên mạng xã hội của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng, đã phát hiện 01 trang mạng xã hội Facebook giả mạo Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng.

Thông tin về Fanpage giả mạo này như sau:

Liên kết: https://www.facebook.com/TinTucthanhPhoHaiPhong.2020/

ID Fanpage giả mạo: 101536441482107.

Ngày khởi tạo: 13/03/2020.

Hình ảnh trang mạng xã hội giả mạo Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng.

Ngay trong chiều 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã liên lạc trực tiếp với Đại diện Facebook để yêu cầu Facebook phối hợp, cung cấp thông tin và xử lý Fanpage giả mạo này để tránh trường hợp các thông tin giả mạo được khởi tạo từ Fanpage này, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng (do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng quản lý, vận hành) và uy tín, hình ảnh của Thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là trong thời điểm cuộc chiến chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) đang diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam, thành phố Hải Phòng nói riêng.

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thông tin trên môi trường mạng được biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Facebook để xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp giả mạo này.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cảnh báo trang mạng xã hội giả mạo Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác