Print Thứ Ba, 03/11/2020 13:22 Gốc

Thực hiện Công văn số 974/CATTT-NCSC ngày 29/10/2020 của Cục An toàn thông tin về việc nguy cơ tấn công vào các cơ quan tổ chức qua lỗ hổng trong Oracle Weblogic, hướng dẫn cách khắc phục lỗ hổng trên, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ thông tin có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng trong Oracle Weblogic và thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục tại đơn vị và các cơ quan trực thuộc theo hướng dẫn.

Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng: Ông Nguyễn Đông Huy (Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn thông tin – Trung tâm Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 098.4462472) là đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin.

Tải văn bản đính kèm tại đây 2232-STTTT-CNTT.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan tổ chức qua lỗ hổng trong Oracle Weblogic
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác