Print Thứ Sáu, 22/01/2021 10:50 Gốc

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 119/STTTT-CNTT ngày 20/01/2021 về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ thông và thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn thông tin do lỗ hổng trên sản phẩm FortiWeb gây ra tại các cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 18/CATTT-NCSC. Cụ thể:

1. Rà soát xác minh hệ thống web có sử dụng FortiWeb để phát hiện và xử lý kịp thời các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là các lỗ hổng có tại phụ lục kèm theo.

2. Cập nhật bản vá hoặc khắc phục lỗ hổng bảo mật đồng thời thường xuyên thực hiện kiểm tra đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin.

3. Tăng cường theo dõi giám sát hệ thống đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết, vui lòng liên hệ đầu mối hỗ trợ, trao đổi thông tin: Ông Nguyễn Đông Huy – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn thông tin, Trung tâm Thông tin và Truyền thông, SĐT: 0984.462472.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 119-STTTT-CNTT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác