Print Thứ Tư, 05/02/2020 09:40 Gốc

Ông Nguyễn Tường Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cảng Hải Phòng kể từ ngày 1/2/2020 thay cho ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Tường Anh là Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Cử nhân Anh văn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cảng Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cảng Hải Phòng kể từ ngày 1/2/2020.

Hiện, Công ty CP cảng Hải Phòng là doanh nghiệp kinh doanh cảng biển hàng đầu khu vực miền Bắc, với gần 3.000 lao động; sở hữu 19 cầu cảng với tổng chiều dài hơn 3.000m; 840.00m2 kho, bãi và hơn 300 phương tiện, thiết bị xếp dỡ và hệ thống CNTT hiện đại.

Ông Nguyễn Tường Anh – Tân TGD Cảng Hải Phòng.

Năm 2020, Công ty quyết tâm đạt mục tiêu vượt sản lượng 34,5 triệu tấn. Trong đó, riêng Cảng Hải Phòng đạt 27,5 triệu tấn; doanh thu đạt 1.732 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 415 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty CP cảng Hải Phòng đạt sản lượng 26,8 triệu tấn, doanh thu đạt 1.686 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 375 tỷ đồng, giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc.

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Cảng Hải Phòng có tân Tổng Giám đốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác