Print Thứ Hai, 29/08/2022 18:00 Gốc

Công ty CP Cảng Hải Phòng vừa có thông báo gửi các hãng tàu, đại lý hãng tàu và khách hàng về việc áp dụng chính sách miễn lưu container tại Cảng Hải Phòng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong thời gian 4 ngày, kể từ ngày 1 đến ngày 4/9/2022.

Theo đó, đối tượng được Cảng Hải Phòng áp dụng chính sách miễn lưu là container có hàng nhập từ tàu (trừ container lạnh có sử dụng điện). Khu vực áp dụng chính sách miễn lưu là chi nhánh Chùa Vẽ và chi nhánh Tân Vũ.

Cảng Hải Phòng áp dụng chính sách miễn lưu container nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Trong trường hợp thời gian miễn lưu trùng với thời gian miễn lưu quy định trong hợp đồng và các văn bản liên quan khác thì thời gian miễn lưu không được cộng lũy tiến vào thời gian miễn lưu được quy định trong hợp đồng giữa Cảng với các hãng tàu, đại lý và khách hàng. Ngoài ra, chính sách miễn lưu không áp dụng đối với container hàng nhập tàu đối với khách hàng không ký hợp đồng với Cảng Hải Phòng./.

Tin: Mai Lâm. Ảnh: Lê Dũng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cảng Hải Phòng áp dụng chính sách miễn lưu container trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác