Print Thứ Hai, 29/03/2021 12:00 Gốc

Công dân gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tôi làm lại giấy Căn cước công dân. Như vậy, tôi có cần làm thủ tục thay đổi số CMND với cơ quan BHXH không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46, QĐ 595/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BH thất nghiệp chưa hưởng.

Thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS (Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo QĐ 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cần điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT khi đổi từ CMND sang căn cước công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác