Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:39

Là cán bộ trẻ công tác tại Đội Tổng hợp – Phòng PV19, Công an thành phố, đại úy Vũ Văn Phi luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm các đồng đội đi trước, chịu khó tìm tòi nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ và đặc biệt, anh luôn thể hiện sự năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ trong công tác của đơn vị.

   Với đặc thù công việc liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên trong lĩnh vực pháp chế, cải cách tư pháp, hành chính, Vũ Văn Phi thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo đơn vị xây dựng các văn bản, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn công tác pháp chế tại các đơn vị, địa bàn được phân công theo dõi, qua đó thiết lập được mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ với Phòng PV19 và các đơn vị, góp phần làm chuyển biến tích cực công tác pháp chế ở các đơn vị, địa bàn được phân công.

Đại úy Vũ Văn Phi

   Chỉ tính riêng trong Qúy 2, với nhiệm vụ được giao, đại úy Vũ Văn Phi đã tham mưu xây dựng 2 Quyết định của UBND thành phố để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” và năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xây dựng 4 Quyết định của Giám đốc CATP về kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc của BCĐ Cải cách tư pháp CATP; BCĐ thực hiện dân chủ CATP; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật CATP.

Đại úy Vũ Văn Phi cũng tổng hợp tài liệu, xây dựng các báo cáo của CATP về việc thực hiện Kết luận số 120- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; báo cáo đề xuất UBND thành phố thành lập BCĐ và tổ giúp việc thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong công tác Pháp chế, đại úy Vũ Văn Phi đã được bình chọn là gương mặt tiêu biểu của Khối TM – XDLL – HC Công an thành phố được biểu dương trong Qúy 2 năm 2018.

Thế Khoa –  Báo an ninh Hải Phòng ngày 21/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình với công việc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác