Print Thứ Ba, 27/04/2021 13:30 Gốc

Sáng 27/4, tại Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Để giúp cán bộ, đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã cung cấp thông tin về những vấn đề cốt lõi, mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị cán bộ, đảng viên Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tư tưởng để tiếp thu đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết. Sau hội nghị, đề nghị Bí thư các chi, Đảng bộ căn cứ hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời chỉ đạo đảng viên viết thu hoạch cá nhân nghiêm túc, hiệu quả để góp phần sớm đưa nghị quyết đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hồng Nhung/Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cán bộ, đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác