Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:24


Ảnh minh họa.

Trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia. Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu cầu cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố phải quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa, chấn chỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Bổ sung trách nhiệm việc thực hiện Chỉ thị này vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Giao Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, các quy định về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng bia rượu, đồ uống có cồn.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Chỉ thị, các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn đối với cá nhân và cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trâm Bầu – haiphong.gov.vn 29/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thành phố không sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác