Print Thứ Ba, 15/06/2021 11:37 Gốc

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 4614/BYT-KHTC hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT theo định suất.

Theo đó, tại Công văn số 4614/BYT-KHTC về việc Hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BYT gửi BHXH Việt Nam, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2021 cần lưu ý một số nội dung như:

Quy định các số liệu để tính toán quỹ định suất năm 2021 căn cứ vào số liệu năm 2019; trong đó, cơ sở KCB tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT có hiệu lực từ 1/1/2019, đồng thời, tiếp tục thực hiện hợp đồng KCB BHYT từ ngày 1/1/2021.

Phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí KCB ngoại trú phát sinh tại cơ sở trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 4614/BYT-KHTC hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT theo định suất.

Quỹ định suất của năm 2021 được tính từ ngày 1/1/2021, trong đó các số liệu để tính toán quỹ định suất năm 2021 được thực hiện theo các quy định sau: Số thẻ tương đương của cơ sở, của tỉnh do tăng hoặc giảm thẻ quy đổi xác định theo chênh lệch số thẻ quy đổi của năm 2021 so với năm 2019; tổng quỹ định suất toàn quốc năm 2021 tính theo công thức:

Tổng quỹ định suất toàn quốc năm 2021 = [(CP x TL) + (CP / Số thẻ quy đổi 2019)] x (Số thẻ quy đổi năm 2021 – Số thẻ quy đổi năm 2019).

Trong đó, CP là số chi KCB trong phạm vi định suất năm 2019 được quyết toán theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật BHYT;

TL là tỷ lệ chi phí KCB BHYT trong phạm vi định suất trong tổng chi KCB BHYT thuộc trách nhiệm thanh toán của cơ quan BHXH thực hiện tính quỹ định suất toàn quốc năm 2019 (năm 2021, theo Công văn 4614/BYT-KHTC, được áp dụng bằng 1).

Trước đó, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BYT về Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất; theo đó, quy định về xác định quỹ định suất; giao, tạm ứng, quyết toán quỹ định suất; chỉ số giám sát thực hiện định suất.

Phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí KCB ngoại trú trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; đối với cơ sở tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, áp dụng đối với tất cả cơ sở có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu và toàn bộ chi phí KCB ngoại trú trong phạm vi định suất của người bệnh đăng ký KCB ban đầu phát sinh tại cơ sở…

Bên cạnh đó, phạm vi định suất không bao gồm các chi phí KCB của các đối tượng có mã thẻ quân nhân (QN), cơ yếu (CY), công an (CA); chi phí vận chuyển người bệnh có thẻ BHYT;

Toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo chu kỳ hoặc dịch vụ kỹ thuật lọc màng bụng hoặc dịch lọc màng bụng; toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng thuốc chống ung thư hoặc dịch vụ can thiệp điều trị bệnh ung thư đối với người bệnh được chẩn đoán bệnh ung thư gồm các mã từ C00 đến C97 và các mã từ D00 đến D09 thuộc bộ mã Phân loại bệnh quốc tế lần thứ X (sau đây viết tắt là ICD-10);

Toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng thuốc điều trị Hemophilia hoặc máu hoặc chế phẩm của máu đối với người bệnh được chẩn đoán bệnh Hemophilia gồm các mã D66, D67, D68 thuộc bộ mã ICD-10; toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng thuốc chống thải ghép đối với người bệnh ghép tạng;

Toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng thuốc điều trị viêm gan C của người bệnh bị bệnh viêm gan C; toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng thuốc kháng HIV hoặc dịch vụ xét nghiệm tải lượng HIV của người bệnh có thẻ BHYT được chẩn đoán bệnh HIV.

Thái Bình

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cần biết: Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác