Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:35

Ngày 15/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp với các ngành: Giao thông vận tải, Y tế , Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân tham gia các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của các ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố tại các Văn bản: số 8080/UBND-VH ngày 15/12/2018, số 147/BATGT ngày 14/12/2018.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan điều tiết giao thông, cụ thể: Từ 20 giờ 00 đến 24 giờ 00 ngày 15/12/2018: Cấm xe container, xe tải vào khu vực nội đô thành phố; cấm xe taxi, xe hợp đồng hoạt động trong khu vực nội đô, trừ các trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân…). Giao Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều tiết giao thông cho phù hợp. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải, thông tin rộng rãi tới nhân dân thành phố để biết, thực hiện.

haiphong.gov.vn 15/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cấm xe container, xe tải, xe taxi, xe hợp đồng hoạt động trong khu vực nội đô từ 20 giờ 00 đến 24 giờ 00 ngày 15/12/2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác