Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:49

Thành ủy Hải Phòng vừa có Kết luận số 27-KL/TU ngày 11/9/2018 về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018.

Theo nội dung Kết luận, ngày 31/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy họp, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8, công tác trọng tâm tháng 9/2018. Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự đảng UBND thành phố và thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận:

Kinh tế – xã hội thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2018 tăng 26,09% so với cùng kỳ, 8 tháng tăng 24,24% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tháng 8 tăng 27,54%; 8 tháng tăng 25,69%; sản lượng hàng qua cảng tháng 8 tăng 23,93%, 8 tháng tăng 18,73% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch tháng 8 tăng 15,39%, 8 tháng ước tăng 19,13%; thu nội địa tháng 8 đạt 1.941 tỷ đồng, 8 tháng đạt 14.925,5 tỷ đồng, tăng 16,8%; vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý 8 tháng đạt 5.286,4 tỷ đồng, tăng 65,81%; tính đến ngày 28/8/2018 thu hút vốn FDI đạt 1.388,59 triệu USD… Các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, các chương trình, dự án phát triển, chỉnh trang đô thị được tập trung chỉ đạo, bám sát tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác an sinh – xã hội có nhiều chuyển biến mới. Quốc phòng – an ninh, trật tự trị an được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân tiếp tục được quan tâm lãnh đạo và đạt kết quả toàn diện.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố tháng 8 và 8 tháng còn bộc lộ những hạn chế. Đáng lưu ý là công tác quản lý nguồn lực còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng thất thu, thất thoát còn lớn, chưa có biện pháp hữu hiệu để khắc phục; thu nội địa có tăng nhưng còn thấp; thu hải quan giảm so với cùng kỳ; thủ tục đầu tư một số dự án, công trình chỉnh trang đô thị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.


Dự án khu đô thị Vinhome Imperia Hải Phòng ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố đang được tích cực thi công. 
Ảnh: Đức Nghĩa

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2018, tháng 9 và đến hết năm 2018, các cấp, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

UBND thành phố chấn chỉnh, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác chống thất thu ngân sách; phân công rõ nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành thuế, ngành tài chính và các sở, ngành, đơn vị thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra, rà soát các nguồn thu, đặc biệt là rà soát, có biện pháp thu tiền đất đối với các dự án được ưu đãi đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất để thực hiện đấu giá đất, đáp ứng yêu cầu về thu tiền sử dụng đất.

Các tổ công tác liên ngành về các dự án PPP tập trung rà soát, giám sát thúc đẩy tiến độ các công việc theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Tập trung cao giải quyết các thủ tục đối với các dự án xây dựng chung cư, chỉnh trang đô thị theo hình thức BT; quyết tâm bảo đảm tiến độ xây dựng chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 đúng kế hoạch, đúng cam kết với nhân dân.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hơn nữa nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân, không để bị động, chậm trễ, mất cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tập trung cao thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại thành phố, đẩy mạnh thu hút FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư tại Hải Phòng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

Các cấp ủy, chính quyền chú trọng toàn diện công tác văn hóa – xã hội. Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội. Duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động rà soát, dự báo, xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 bảo đảm mục tiêu tiếp tục phát triển đột phá của thành phố; chuẩn bị tốt nội dung các chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

haiphong.gov.vn 13/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác